กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล อ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

379 ฿

ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ปิวาวัฒนพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า : 366 หน้า
ราคา : 379 บาท

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ปิวาวัฒนพานิช
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า : 366 หน้า
ราคา : 379 บาท