Sale!

ถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย

240 ฿ 228 ฿

ถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย
ผู้แต่ง : กมลนัยน์ ชลประทิน และคณะ
ผู้แปล :
Barcode : 9786164290433
ISBN : 9786164290433
ปีพิมพ์ : 1 / 2560
ขนาด (w x h) : 180 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 146 หน้า

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ถาม-ตอบ นิติกรรมสัญญา อาญาภาคทั่วไป ล้มละลาย
ผู้แต่ง : กมลนัยน์ ชลประทิน และคณะ
ผู้แปล :
Barcode : 9786164290433
ISBN : 9786164290433
ปีพิมพ์ : 1 / 2560
ขนาด (w x h) : 180 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 146 หน้า