ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 3 สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2558 รหัสสินค้า LIB0946

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 3 สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2558
180 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 180 บาท
รายละเอียด

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 3  สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2558

 

6215-3

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 3  สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2558
ประกอบด้วย
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติบัตรประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489

 

 

 

แนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้อง !!!!

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1-2  สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2557

ชุดละ 320 บาท รหัสสินค้า LIB0870

รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญากว่า 20 พระราชบัญญัติ   ซึ่งได้ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงให้มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย   

นอกจากนี้ยังได้สรุปเนื้อหาของกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติต่างๆ ของรูปเชิงอรรถไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

131114-3-horz

 

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 1

ประกอบด้วย

- พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535

- พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
- พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
- พ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
- พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้นเกินอัตรา พ.ศ.2475
 
 

รวมพระราชบัญญัติ ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2

ประกอบด้วย

- พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

- พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

- พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522

- พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
- พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535- พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
- พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535- พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493- พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

 

 

 

 

 

 

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS