ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

รวมข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เล่ม 2 ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่) รหัสสินค้า LIB0314

รวมข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เล่ม 2 ปี 2560
300 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 300 บาท
รายละเอียด

รวมข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เล่ม 2  ปี 2560 (ปรับปรุบตามหลักสูตรใหม่)

รวมแนวข้อสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้อราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

กว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดตามกฎหมายที่แก้ไขล่าสุด

**ขายดีอันดับหนึ่งในหมวดคู่มือสอบนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 

แนวข้อสอบประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

2. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

3. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล

    การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗

5. พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

7. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพรบ.จัดตั้งศาลปกครอง

     และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

 

**ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2560  โดยทีมงานเกียรตินิยม

ราคา 300 บาท  จำนวน 280 หน้า

 

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS