ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

สุดยอดแนวข้อสอบเก่า (ภาค ข.) ปลัดอำเภอ ปี 2558 กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า LIB0977

สุดยอดแนวข้อสอบเก่า (ภาค ข.) ปลัดอำเภอ ปี 2558 กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
280 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 280 บาท
รายละเอียด

สุดยอดแนวข้อสอบเก่า (ภาค ข.) ปลัดอำเภอ ปี 2558  กว่า 1,200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด


แนวข้อสอบประกอบด้วย
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยและของต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป


2. ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
ส่วนที่ 1วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ส่วนที่ 2 การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำงานโรงแรม และงานสถานบริการและงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง และการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

จำนวน 450 หน้า  ราคา 280 บาท

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS