ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง ศ.(พิเศษ)ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รหัสสินค้า LIB1605

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง ศ.(พิเศษ)ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
125 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 125 บาท
รายละเอียด

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง :พิมพ์ครั้งที่2/2559 (จำหน่ายโดย บ.วิญญูชนและศูนย์หนังสือฯ มธ.)

ผู้เขียน : ศ.(พิเศษ)ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

Code : 9789744669476

ISBN : 978-974-466-947-6

จำนวนหน้า : 140 หน้า

ขนาด : 15.5 X 23.5 ซม.

รูปแบบ : ปกอ่อน

ราคา : 125.00 บาท

PDF File : -

Flip Book : -

รายละเอียดหนังสือ

      หนังสือนี้ มุ่งที่จะอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองตามที่บัญญัติในหมวด 2 คำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ 6 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และส่วนที่ 7 การขอให้พิจารณาใหม่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเห็นกันว่ามีความซับซ้อนและเข้าใจยาก เป็นสำคัญ โดยที่การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองก็ถือว่าเป็นการทำคำสั่งทางปกครองเช่นกัน และกฎหมายดังกล่าวบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้แตกต่างจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย หนังสือนี้จึงได้อธิบายความหมายและลักษณะสำคัญของ “คำสั่งทางปกครอง” และเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองไว้ด้วย ทำให้หนังสือนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษากฎหมายในการทำความเข้าใจเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกฎหมายปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและบุคคลที่สนใจกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอีกด้วย

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’Etudes approfondies de Droit public) Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) สาขากฎหมายมหาชน Université des sciences Sociales de Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- อดีต อธิบดีศาลปกครองกลาง ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กรรมการสภาอาจารย์)

- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS