ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

คำอธิบายประมวลกม.แพ่งฯ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ รศ. สุธีร์ ศุภนิตย์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย รหัสสินค้า LIB0941

คำอธิบายประมวลกม.แพ่งฯ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ รศ. สุธีร์ ศุภนิตย์
250 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 250 บาท
รายละเอียด
คำอธิบายประมวลกม.แพ่งฯ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ รศ. สุธีร์ ศุภนิตย์
 แก้ไขเพิ่มเติมโดย จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
พิมพ์ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2558
 
เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วย ยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมายในเรื่องเดียวกันของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายเหมือนกับประเทศเรา หรือต่างระบบกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ อันจะทำให้ได้เข้าใจในหลักกฎหมายของเราได้ลึกซึ้งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
 
สารบัญ

 • ภาค 1 สัญญายืม

 • ข้อความทั่วไป

 • สาระสำคัญแห่งสัญญายืม

 • 1 เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ด้วยการส่งมอบ

 • 2 เป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน

 • หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยืมในระบบกฎหมาย Common Law

 • ส่วนที่ 1 สัญญายืมใช้คงรูป

 • วิเคราะห์ศัพท์

 • บทที่ 1 ลักษณะเฉพาะแห่งสัญญายืมใช้คงรูป

 • บทที่ 2 ผลแห่งสัญญายืมใช้คงรูป

 • บทที่ 3 ความสิ้นสุดแห่งสัญญายืมใช้คงรูป

 • ส่วนที่ 2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง

 • วิเคราะห์ศัพท์

 • บทที่ 1 สาระสำคัญแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง

 • บทที่ 2 ผลแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง

 • บทที่ 3 สัญญากู้ยืมเงิน

 • บทที่ 4 สัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศ

 • ภาคที่ 2 สัญญาฝากทรัพย์

 • ข้อความทั่วไป

 • วิเคราะห์ศัพท์

 • ส่วนที่ 1 สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป

 • บทที่ 1 ผลแห่งสัญญา

 • บทที่ 2 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาฝากทรัพย์

 • อายุความ

 • ส่วนที่ 2 วิธีการเฉพาะฝากเงิน

 • ส่วนที่ 3 วิธรการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

 • ข้อความทั่วไป

 • วิเคราะห์ศัพท์

 • บทที่ 1 ความรับผิดของเจ้าสำนักโรงแรม

 • บทที่ 2 สิทธิของเจ้าสำนักโรงแรม

 • อายุความ

 • สารบาญคำพิพากษาฎีกา

 • บรรณานุกรม
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS