ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

หลักกฎหมายมรดก ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 รหัสสินค้า LIB1735

หลักกฎหมายมรดก ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 260 บาท
รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมรดก
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

 

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม, บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม, บทที่ 3 ผลของพินัยกรรม, บทที่ 4 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, บทที่ 5 ผู้จัดการมรดกชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9789744668318
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม

 

หลักกฎหมายมรดก พิมพ์ครั้งที่ 3

ผู้เขียน : ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

Code :

ISBN : 9 789744 668684

จำนวนหน้า : 262 หน้า หน้า

ขนาด : 18.5x26 ซ.ม.

รูปแบบ : ปกอ่อน

ราคา : 260.00 บาท

PDF File : -

Flip Book : -

รายละเอียดหนังสือ

   หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักกฎหมายลักษณะมรดกที่สำคัญ ๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 โดยในเบื้องต้นจะต้องศึกษาก่อนว่า ทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ใดของผู้ตายที่จะเป็นหรือไม่เป็นทรัพย์มรดก จากนั้นก็มาพิจารณาเรื่องการตกทอดของทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งหากในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เจ้ามรดกได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้ ทรัพย์ตามข้อกำหนดย่อมตกได้แก่บุคคลที่กำหนดตัวไว้ แต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ เหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้อธิบายแบบของพินัยกรรมตลอดจนสิทธิและส่วนแบ่งในกองมรดกของเหล่าทายาทโดยธรรม เพื่อความเข้าใจในที่สุดว่า ผู้รับพินัยกรรมตลอดจนทายาทโดยธรรมเหล่านี้จะได้รับทรัพย์มรดกจริง ๆเป็นจำนวนเท่าใด อนึ่ง ทายาทอาจเสียสิทธิในการรับมรดกจากการถูกจำกัด ถูกตัดมิให้รับมรดก ทายาทเองขอสละมรดกหรืออาจจะเสียสิทธิโดยอายุความก็ได้ ท้ายสุด ผู้เขียนได้อธิบายหน้าที่และความรับผิดในการจัดแบ่งมรดกของผู้จัดการมรดกซึ่งในทางปฏิบัติมีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาค่อนข้างมาก

   หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะมรดกแล้วยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากผู้เขียนได้อธิบายหลักเกณฑ์ที่เป็นหัวใจของลักษณะมรดก โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดเป็นตัวอย่างประกอบ

 

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ

   นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาปริญญาเอกสาขากฎหมายเอกชนที่มหาวิทยาลัยปารีส 2 (Paris II) ประเทศฝรั่งเศส

   ปัจจุบันเป็น ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายลักษณะมรดก ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อหนังสือ : หลักกฎหมายมรดก 
บทคัดย่อ / สารบาญ : 

ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 กองมรดก, บทที่ 2 ทายาท, บทที่ 3 การรับมรดกแทนที่, บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก

ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม, บทที่ 2 แบบของพินัยกรรม, บทที่ 3 ผลของพินัยกรรม, บทที่ 4 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, บทที่ 5 ผู้จัดการมรดกชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รหัสสินค้า : 9786168139103

รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 270
ขนาด : 18.5x26 
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2560
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS