ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสสินค้า LIB1229

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๘
120 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 120 ลดเหลือ: 100 บาท
ส่วนลด: -20 บาท
รายละเอียด

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : ไกอุส
อื่นๆ : 230 หน้า

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  • พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
  • พ.ร.บ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS