ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง นสพ. ชุมพล ต่อบุญ รหัสสินค้า LIB1024

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
นสพ. ชุมพล ต่อบุญ
260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 260 ลดเหลือ: 250 บาท
ส่วนลด: -10 บาท
รายละเอียด

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
นสพ. ชุมพล ต่อบุญ

ISBN: 978-974-03-2995-4
จำนวนหน้า: 264 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2555
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 260 บาท

เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบันพบว่าผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่มักจะขาดความรู้เรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ซึ่งนับว่ามีความสำคัญยิ่ง การเกิดโรคระบาดสร้างความสูญเสียในแง่เศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้สัตว์ป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เชื้อโรคบางชนิดยังสามารถแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยของผู้คนในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปไปจำหน่ายทั่วโลก ในสภาวการณ์ที่มีโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้น ประเทศคู่ค้ามักจะใช้เป็นข้ออ้างหรือข้อรังเกียจในการกีดกันสินค้าจากประเทศไทยอยู่เสมอ ดังนั้นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องโรคระบาดสัตว์ จึงได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศ กฎหมายจะเขียนไว้ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและรัดกุม แยกย่อยออกเป็นหมวดหมู่ เป็นมาตรา เป็นวรรค และมีการเชื่อมโยงถึงกัน บางครั้งผู้อ่านมีความรู้สึกว่าภาษากฎหมายอ่านเข้าใจได้ยากกว่าตำราทั่วไป ผู้เขียนจึงได้สรุปประเด็นสาระสำคัญของกฎหมายเอาไว้ เพื่อให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เช่นเดียวกับประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ในแง่ของการกระทำความผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการละเมิดกฎหมาย ซึ่งก็คือการกระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามนั่นเอง ถึงแม้ว่ากฎหมายได้ระบุโทษในการกระทำความผิดเอาไว้ชัดเจน แต่ถ้าไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง หรืออย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กฎหมายก็อาจสร้างความแตกแยกขึ้นมาในสังคมได้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการเลือกปฏิบัติทุกคนมีความเสมอภาคอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

 

สารบัญ

กฏหมายเบื้องต้น, กรมปศุสัตว์, พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์, เครื่องหมายบนตัวสัตว์, การค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ฯลฯ
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS