ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พิมพ์ครั้งที่ 6 ปี 2559 รหัสสินค้า LIB1348

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ
จำนวนหน้า : 288 หน้า
พิมพ์ : 6 : มีนาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติม
250 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 250 ลดเหลือ: 225 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจำเป็น, ธีรัช ลิมปยารยะ
จำนวนหน้า : 288 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2559  แก้ไขเพิ่มเติม

สารบาญ :

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กร อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและ พนักงานอัยการ, บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ, องค์กรอัยการ, พนักงานอัยการ, สำนักงานอัยการสูงสุด, แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553, คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS