ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

สัญญาผู้บริโภค รศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ รหัสสินค้า LIB1468

สัญญาผู้บริโภค รศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
280 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 280 ลดเหลือ: 255 บาท
ส่วนลด: -25 บาท
รายละเอียด

สัญญาผู้บริโภค

ผู้เขียน : รศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

Code : 9 789744 668806

ISBN : -

จำนวนหน้า : 198 หน้า

ขนาด : 18.5x26 ซ.ม.

รูปแบบ : ปกอ่อน

ราคา : 280.00 บาท

PDF File : -

Flip Book : -

รายละเอียดหนังสือ

          ปัจจุบันหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ทั้งของต่างประเทศและของไทย เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนหรือขณะทำสัญญาในกระบวนการทำสัญญาและในการกำหนดเนื้อหาของข้อสัญญาที่จะเข้า ผูกพัน จึงมีการกำหนดสิทธิที่สำคัญแก่ผู้บริโภค ในด้านสัญญาคือ การกำหนดสิทธิแก่ผู้บริโภคในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องก่อนหรือขณะทำสัญญา การกำหนดสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคในการเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและการกำหนดรายการของข้อสัญญาที่ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่จะไม่มีผลบังคับแก่ผู้บริโภค อนึ่ง ปัญหาของผู้บริโภคไทยในการทำสัญญาไม่ได้มีความแตกต่างกับที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคต่างประเทศ ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของต่างประเทศและของไทยจึงมีความสำคัญ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา อันจะทำให้การปรับใช้และการพัฒนาหลักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

     - นบ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๖

     - นบท. สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๑๗ รับทุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปศึกษาต่อระดับโท - เอก ประเทศฝรั่งเศส

(พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔)

ปริญญาเอก (สาขากฎหมายเอกชน)

     - Docteur en Droit Privé (Mention très bien) มหาวิทยาลัย Aix – Marseille III (๒๕๒๔)

     - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง Interprétation du contrat en droit français et en droit thaïlandais (การตีความสัญญาตามหลักกฎหมายฝรั่งเศสและหลักกฎหมายไทย)

ประวัติการทำงาน

     - รับราชการเป็นอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงปัจจุบัน)

     - วิชาสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - วิชาระดับปริญญาตรี กฎหมายลักษณะหนี้ หลักทั่วไป, สัมมนากฎหมายแพ่ง ๒

          - วิชาระดับปริญญาโท ปัญหากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, สัมมนากฎหมายธุรกิจ

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS