ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง พิมพ์ครั้งที่ 18 มี.ค. 2561 (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) รหัสสินค้า LIB1625

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง พิมพ์ครั้งที่ 18 ปี 2561
580 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 580 ลดเหลือ: 550 บาท
ส่วนลด: -30 บาท
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยทุกครั้งที่จัดพิมพ์ใหม่ ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๖ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงทั้งหลายทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการต่างๆ รวมทั้งคำพิพากษาที่น่าสนใจอีกด้วย 

ในส่วนบทบัญญัติต่างๆ ที่ได้มีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในช่วงที่ผ่าน มีดังนี้

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ.๒๕๕๘

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ.๒๕๕๙

- ข้อบังคับขงประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบ และในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ใช้ค้นคว้าอ้างอิง ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162695551
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 780
ขนาด : 16.5*22
พิมพ์ : 18 มีนาคม 2561

 

บทคัดย่อ/สารบาญ : 
หนังสือ "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง" นี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ เพื่อให้เป็นตัวบทที่ถูกต้องชัดเจน มีคำอธิบายโดยย่อเพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของมาตรานั้นๆ โดยมีคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญประกอบ และในขณะเดียวกันก็เพื่อให้ใช้ค้นคว้าอ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786162696633 
รูปแบบ : ปกแข็ง 
น้ำหนัก : 1300 กรัม จำนวนหน้า : 738
ขนาด : 16.5*22 
พิมพ์ : 18: มีนาคม 2561

 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS