ลอว์ อิน บุ๊ค ดอท คอม คลังหนังสือกฎหมายชีทสรุปเตรียมสอบ Online 24 ชม. Lawinbook.com ร้านหนังสือกฎหมาย Online 24 ชม.
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

EMS

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

หน้าที่ 1 จาก 2
ทั้งหมด 1 - 20 จาก 37

หนังสือมือสอง

12415-5

"คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด ปี 2558

390 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 390 ลดเหลือ: 355 บาท
ส่วนลด: -35 บาท
LIB0088 +
12415-5

"คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด ปี 2558

390 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 390 ลดเหลือ: 355 บาท
ส่วนลด: -35 บาท
LIB0088 +
_________________50d746e72cd14.jpg

"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 - 2 ภาค 3- 7 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร ปี 2554 (ยกชุด)

600 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 600 ลดเหลือ: 350 บาท
ส่วนลด: -250 บาท
LIB0213 +
3112017-01

"คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก อ.พรชัย สุนทรพันธุ์ พิมพ์ครั้งที่ 10 ปี 2560

320 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 320 ลดเหลือ: 305 บาท
ส่วนลด: -15 บาท
LIB1612 +
1315-13

"คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน อ.โสภณ รัตนากร พิมพ์ครั้งที่ 10 ปี 2553

430 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 430 ลดเหลือ: 260 บาท
ส่วนลด: -170 บาท
LIB0441 +
_________________50d744711bde9.jpg

"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 - 7 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร ปี 2554

420 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 420 ลดเหลือ: 250 บาท
ส่วนลด: -170 บาท
LIB0211 +
image3

"อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ปรับปรุงใหม่ปี 2558)

300 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 300 ลดเหลือ: 200 บาท
ส่วนลด: -100 บาท
LIB1095 +
_________________50d741207d630.jpg

"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร ปี 2554

300 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 300 ลดเหลือ: 200 บาท
ส่วนลด: -100 บาท
LIB0209 +
_________________50d74507af1c4.jpg

"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 - 2 อ.สมชัย ฑีฆาอุตมากร ปี 2553

390 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 390 ลดเหลือ: 200 บาท
ส่วนลด: -190 บาท
LIB0212 +
240216-4

"กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปี 2558) Jurisprudence Group

260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 260 ลดเหลือ: 180 บาท
ส่วนลด: -80 บาท
LIB0271 +
_________________5190ba5ba90d0.jpg

"คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบอัยการ ปี 2519 - 2552 (มือสอง)

280 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 280 ลดเหลือ: 180 บาท
ส่วนลด: -100 บาท
LIB0393 +
IMG_0010

"ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง - วิ.อาญา อ.อรรถวัฒน์ (มือสอง)

180 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ราคา: 180 บาท
LIB0763 +
1315-3

"คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน พิมพ์ครั้งที่ 11 ปี 2556 (ตกรุ่นการพิมพ์) จัดส่งฟรี!!

300 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 300 ลดเหลือ: 180 บาท
ส่วนลด: -120 บาท
LIB0992 +
_________________519124b123de5.jpg

"สรุปย่อ ป.วิ.อ. (พ.ศ. 2551 - 2552)

245 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 245 ลดเหลือ: 160 บาท
ส่วนลด: -85 บาท
LIB0413 +
_________________51911dda040e2.jpg

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย อ.ดิเรก ควรสมาคม

230 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 230 ลดเหลือ: 160 บาท
ส่วนลด: -70 บาท
LIB0406 +
_________________518fbc7e78545.jpg

"หนังสือวันรพี 55 โดยคณะกรรมการการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 65

200 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 200 ลดเหลือ: 150 บาท
ส่วนลด: -50 บาท
LIB0374 +
2315-10

"กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย อ.เกียรติขจร (ปี 2550)

260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 260 ลดเหลือ: 120 บาท
ส่วนลด: -140 บาท
LIB0072 +
_________________51fa9bd141302.jpg

"หนังสือวันรพี ปี 2556 โดยคณะกรรมการนักศึกษาเนติฯ สมัย 66. พร้อมรวมฎีกาที่น่าสนใจปี 2554-2555 (เล่มเล็ก)

180 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 180 ลดเหลือ: 120 บาท
ส่วนลด: -60 บาท
LIB0516 +
_________._______518f658260725.jpg

"พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

240 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 240 ลดเหลือ: 120 บาท
ส่วนลด: -120 บาท
LIB0351 +
2315-13

"คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง พิมพ์ครั้งที่ 6 ปี 2554

260 บาท
ตัวปรับแต่งตัวแปรราคา:
ราคายอดขาย กับส่วนลด:
ปกติ: 260 ลดเหลือ: 120 บาท
ส่วนลด: -140 บาท
LIB0582 +
หน้าที่ 1 จาก 2
 x 

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ads book

check1

เพิ่มเพื่อน

line

 

 LINE ID : lawinbook

add

Line QR59 

ems1 title

EMS